Tietoa ADHD:sta

”ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, josta käytetään myös nimitystä tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö. ADHD tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kyseessä on neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Nämä ydinoireet voivat näkyä ja painottua eri tavoin ja niistä on haittaa useammalla elämän osa-alueella.” (ADHD-liitto.fi)

ADHD-liiton sivuilta ja Käypä hoito-suosituksesta löytyy hyvää perustietoa. Hyvänä työkaluna suosittelemme ADHD-tukipakettia.